STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị laser CO2 phẫu thuật (kèm theo phụ kiện) eCO2 Plus (Phụ lục 1 đính kèm) Lutronic Corporation, Korea Lutronic Corporation, Korea eCO2 Plus có thể áp dụng nhiều chỉ định do bác sĩ được đào tạo sử dụng cho các liệu trình yêu cầu xâm lấn, bóc bay, cắt lọc, rạch và quang đông mô mềm. Hệ thống này có thể được áp dụng cho bất kỳ chỉ định nào sau đây: - Sẹo - Mụn cóc - Ngáy - Trĩ Quy tắc 9 Phần II, Phụ lục I – Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại C