STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị laser Thulium dùng trong da liễu (kèm theo phụ kiện) LaseMD Ultra (Phụ lục 1 đính kèm) Lutronic Corporation, Korea Lutronic Corporation, Korea LaseMD Ultra được chỉ định sử dụng cho các tiến trình da liễu cần đến quang đông mô mềm và điều trị dày sừng quang hóa. Quy tắc 9 Phần II, Phụ lục I – Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B