STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật tư tiêu hao dùng cho máy xét nghiệm điện di DIALYSIS SYSTEM (24)/ 9200 SEBIA - Parc Technologique Leonard de Vinci SEBIA - Parc Technologique Leonard de Vinci Kiểm soát chất lượng định tính trong việc phát hiện và mô tả các globulin miễn dịch đơn dòng của con người (IgG, IgA, IgM, Kappa và Lambda) với các phương pháp điện di. QT 5 - Phần III – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A