STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent đường mật Theo phụ lục Theo phụ lục Cook Ireland Limited Thiết bị này được sử dụng để điều trị giảm nhẹ các khối u ác tính trong cây đường mật. QT 8 - Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C