STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị bơm khí CO2 (kèm theo phụ kiện) VMX-1020A (Phụ lục 1 đính kèm) VIMAP Technologies S.L.U., Tây Ban Nha VIMAP Technologies S.L.U., Tây Ban Nha Sử dụng để bơm khí CO2 (dạng lỏng, dạng khí) vào đại tràng để thực hiện kỹ thuật chụp đại tràng ảo (Chụp CT đại trực tràng), nội soi ảo và nội soi đại tràng quang học. Quy tắc 11 Phần II, mục C, Phụ lục I –Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại C