STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm chắn giọt bắn trong nội soi P1 Fujifilm Techno Products Co., Ltd Fujifilm Corporation Tấm chắn chống giọt bắn được dùng để hỗ trợ luồn thiết bị hoặc phụ kiện nội soi qua đường miệng của bệnh nhân, và đồng thời giúp ngăn ngừa khả năng lây nhiễm virus từ giọt bắn của bệnh nhân QT4/ Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Miếng ngáng miệng chống giọt bắn B1 FUJIFILM TECHNO PRODUCTS CO., LTD Fujifilm Corporation Miếng ngáng miệng chống giọt bắn được dùng để đặt ở miệng bệnh nhân trước khi luồn ống nội soi qua đường miệng của bệnh nhân, để tránh trường hợp bệnh nhân cắn phải làm hư hỏng ống nội soi đồng thời giúp ngăn ngừa khả năng lây nhiễm virus từ giọt bắn của bệnh nhân. QT5/ Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A