STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông não thất Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic, Inc. Được thiết kế để sử dụng như bộ phận ống thông gần của Bộ dẫn lưu dịch não tủy sử dụng dẫn lưu dịch từ não thất vào tâm nhĩ phải hoặc vào khoang màng bụng. Ống thông kích cỡ nhỏ được khuyến cáo sử dụng cho những bệnh nhân có chỉ định đường kính nhỏ hơn Phụ lục I, phần IIB, QT8, Mục 2 - Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D