STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít khớp cùng chậu Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. Được chỉ định dùng để cố định khớp cùng chậu cho các tình trạng bao gồm vỡ khớp cùng chậu và viêm khớp cùng chậu do thoái hóa. Phụ lục I, phần IIB, QT8, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C