STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông giãn nở mạch vành; Ống thông hút huyết khối; Ống thông vi mô mạch vành; Ống thông dẫn thuốc cản quang dùng trong chụp mạch Theo phụ lục Theo phụ lục Goodman Co., Ltd. Nong mạch vành, hút cục máu đông,... cho can thiệp tim mạch Phần II. Mục B- Quy tắc 7 : Phân loại cho trang thiết bị y tế xâm nhập qua phẫu thuật sử dụng trong thời gian ngắn. 6. Các trang thiết bị được chỉ định cụ thể để chẩn đoán, theo dõi hoặc sửa chữa một khuyết tật của tim hoặc hệ thống tuần hoàn trung tâm bằng cách tiếp xúc trực tiếp với các bộ phận này của cơ thể thuộc loại D TTBYT Loại D