STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay dao mổ điện đơn cực Valleylab Rocker Switch Pencil Reusable Theo phụ lục Covidien LLC Tay dao mổ điện đơn cực sử dụng nhiều lần được sử dụng trong phẫu thuật ngoại chung nơi cần các hiệu ứng đơn cực cắt/ đốt cầm máu. Sử dụng với điện áp tối đa 5600 V. Phụ lục I, phần IIC, QT9, mục 2, Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C