STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dây truyền dịch vô trùng không kim sử dụng một lần Infusion Set ANGLE PRODUCTS ANGLE PRODUCTS Dùng để truyền dịch Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Dây truyền tĩnh mạch Scalp Vein Set ANGLE PRODUCTS ANGLE PRODUCTS Dùng để truyền dịch Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Dây truyền 3 ngã 3 Way Extention Line ANGLE PRODUCTS ANGLE PRODUCTS Dùng để truyền dịch Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Ống thông Femoral Catheter ANGLE PRODUCTS ANGLE PRODUCTS Dùng để hỗ trợ thông đàm nhớt Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Kim luồn IV Cannula ANGLE PRODUCTS ANGLE PRODUCTS Dùng để truyền dịch Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Khóa 3 ngã 3 Way Stop Cork ANGLE PRODUCTS ANGLE PRODUCTS Dùng hỗ trợ cho dây truyền dịch Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
7 Dây truyền máu Blood Set Double Chamber/ Bulb Set Vented Bulb Latex ANGLE PRODUCTS ANGLE PRODUCTS Dùng để truyền máu Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
8 Kẹp rốn Umblical Cord Clamp ANGLE PRODUCTS ANGLE PRODUCTS Dùng để kẹp rốn Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
9 Ống cho ăn Feeding Tube/ Ryles Tube/ Stomach Tube/ Nasogastric Tube ANGLE PRODUCTS ANGLE PRODUCTS Dùng để truyền thức ăn Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
10 Dây chiết dịch nhầy Mucus Extractor Set ANGLE PRODUCTS ANGLE PRODUCTS Dùng để hỗ trợ hút dịch đàm nhớt Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
11 Túi đựng nước tiểu Urine Bag ANGLE PRODUCTS ANGLE PRODUCTS Dùng để chứa nước tiểu bệnh nhân Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
12 Hủ đựng nước tiểu Urine Culture Container ANGLE PRODUCTS ANGLE PRODUCTS Dùng để chứa nước tiểu bệnh nhân Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
13 Ống thông tiểu Nelaton Catheter/ Uretheral Catheter/ Folleys Catheter/ Male External Catheter ANGLE PRODUCTS ANGLE PRODUCTS Dùng để dẫn nước tiểu Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
14 Dây nội soi Tur Set ANGLE PRODUCTS ANGLE PRODUCTS Dùng để bơm nước trong phẫu thuật nội soi Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
15 Chắn lưỡi Guedel Airways ANGLE PRODUCTS ANGLE PRODUCTS Dùng hỗ trợ trong việc thông các ống dẫn qua cổ họng để bệnh nhân tránh trường hợp cắn lưỡi Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
16 Mặt nạ oxy Oxygen Mask ANGLE PRODUCTS ANGLE PRODUCTS Hỗ trợ điều trị các chứng bệnh về hô hấp hỗ trợ quá trình gây mê, hồi sức cấp cứu; hỗ trợ trong các phương pháp điều trị cần sử dụng oxy,… Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
17 Ống hút dịch Suction Catheter ANGLE PRODUCTS ANGLE PRODUCTS Dùng để hút dịch đàm nhớt đường hô hấp Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
18 Ống thông mũi Twin Bore Nasal Cannula/ Nasal Cannula Components ANGLE PRODUCTS ANGLE PRODUCTS Dùng để hỗ trợ thông đàm nhớt Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
19 Co nối Catheter Mount ANGLE PRODUCTS ANGLE PRODUCTS Dùng để hỗ trợ nối các ống thông mũi Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
20 Ống thở Breathing Circuit ANGLE PRODUCTS ANGLE PRODUCTS Dùng để hỗ trợ cung cấp oxi cho bệnh nhân trong quá trình gây mê Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
21 Bộ lọc HME Filter ANGLE PRODUCTS ANGLE PRODUCTS Dùng để hỗ trợ lọc không khí cho ống thở Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
22 Mặt nạ phun khí dung Nebulizer Mask ANGLE PRODUCTS ANGLE PRODUCTS Dùng để hỗ trợ trong việc xông khí dung mũi họng Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
23 Ống nghiệm li tâm Centrifugal Test Tube ANGLE PRODUCTS ANGLE PRODUCTS Dùng để đựng bệnh phẩm Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
24 Gel siêu âm Transmission Gel/ Electrode Gel ANGLE PRODUCTS ANGLE PRODUCTS Dùng hỗ trợ trong quá trình siêu âm Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A