STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn đẻ Theo phụ lục Theo phụ lục Hebei Pukang Medical Instruments Co., Ltd. Bàn dùng để sản phụ nằm lên để bác sĩ thăm khám, làm thủ thuật và đỡ đẻ Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A