STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Áo choàng cách ly y tế dùng một lần trong phòng mổ (Gown) Theo phụ lục Theo phụ lục Great Medical Industries (Anhui) Co. Limited Áo choàng cách ly y tế dùng một lần trong phòng mổ, dùng để ngăn cách vùng phẫu trường và người của phẫu thuật viên, bảo đảm vô trùng Quy tắc 1 TTBYT Loại B