STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van tim nhân tạo (sinh học) và bộ thước đo van Theo phụ lục Theo phụ lục Sorin Group Italia S.r.l Thay thế van tim bệnh của người bệnh Qui tắc 8-2 hoặc Qui tắc 14.1.a TTBYT Loại D