STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vòng mở rộng mống mắt OASIS® IRIS EXPANDER Oasis Medical, Inc. Oasis Medical, Inc. OASIS® Iris Expander được sử dụng để mở rộng tạm thời mống mắt trong quá trình phẫu thuật. Quy tắc 6, phụ lục II, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B