STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tăm bông lấy mẫu Tăm bông lấy mẫu Haimen Shengbang Laboratory Equipment Co., Ltd Haimen Shengbang Laboratory Equipment Co., Ltd Thu thập mẫu vi sinh, virus, vật liệu di truyền hầu họng hoặc tỵ hầu Quy tắc 5, phần III - Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Ống vận chuyển mẫu Ống vận chuyển mẫu Haimen Shengbang Laboratory Equipment Co., Ltd Haimen Shengbang Laboratory Equipment Co., Ltd Thu thập và bảo quản và vận chuyển mẫu vi sinh, virus, vật liệu di truyền Quy tắc 5, phần III - Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A