STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Kim cánh bướm truyền tĩnh mạch NIPRO SAFETOUCH PSV Nipro (Thailand) Corporation Limited., Thailand Nipro Corporation Kim cánh bướm truyền tĩnh mạch Quy tắc 6, Phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại B
2 Dây truyền dịch với cổng tiêm không kim NIPRO INFUSION SET WITH SAFETOUCH PLUG Nipro (Thailand) Corporation Limited Nipro Corporation Dây truyền dịch với cổng tiêm không kim an toàn Quy tắc 7, Phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại B
3 Dây nối bơm tiêm điện NIPRO EXTENSION TUBE/ NN-ET 1500 Nipro (Thailand) Corporation Limited Nipro Corporation Dây nối bơm tiêm điện Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại B
4 Kim chạy thận nhân tạo NIPRO ARTERIAL VENOUS FISTULA NEEDLE SET (A.V.Fistula needle) Nipro (Thailand) Corporation Limited Nipro Corporation Kim chạy thận nhân tạo Quy tắc 11, Phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại B
5 Cổng tiêm không kim NIPRO SAFETOUCH PLUG/ ST-P Nipro Corporation Odate Factory Nipro Corporation Cổng tiêm không kim với thiết kế là một hệ thống kín, đầu cổng có thể kết nối trực tiếp với bơm tiêm, không cần xuyên kim qua nút nắp đậy, đầu còn lại được sử dụng làm nắp đậy kim luồn, nắp đậy dây nối,… Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại B
6 Khóa ba ngã NIPRO STOPCOCK/ 3W -R-L Nipro Corporation Odate Factory Nipro Corporation Khóa ba ngã dùng để kết nối và mở rộng đường truyền trong hệ thống tiêm truyền Quy tắc 7, Phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại B
7 Kim chạy thận nhân tạo có đầu bảo vệ an toàn SAFETOUCH DIALYSIS CATH Nipro Corporation Odate Factory Nipro Corporation Kim AVF dùng trong chạy thận nhân tạo, thiết kế dưới dạng kim luồn mềm mại để tránh tổn thương vein của bệnh nhân, có đầu bảo vệ an toàn để tránh tai nạn do kim cho nhân viên y tế. Quy tắc 7, Phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại B
8 Kim chạy thận nhân tạo DIALYSIS CATH Nipro Corporation Odate Factory Nipro Corporation. Kim AVF dùng trong chạy thận nhân tạo, thiết kế dưới dạng kim luồn mềm mại để tránh tổn thương vein của bệnh nhân. Quy tắc 7, Phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại B
9 Kim nha khoa NIPRO DENTAL NEEDLE Nipro Medical Industries Ltd. Tatebayashi Plant Nipro Corporation Kim nha khoa dùng gây tê nha khoa tại chỗ Quy tắc 6, Phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại B
10 Bơm tiêm không kim sử dụng một lần DOSESAVERTMLD/ 1ml, Luer Slip Nipro (Thailand) Corporation Limited Nipro Corporation Bơm tiêm không kim sử dụng một lần, thể tích tồn dư rất thấp Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại B
11 Bơm tiêm có kim sử dụng một lần, không thể tích tồn dư DOSESAVERTM ND/ 1mL 25G x 1” Nipro (Thailand) Corporation Limited Nipro Corporation Bơm tiêm có kim sử dụng một lần, không thể tích tồn dư Quy tắc 7, Phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại B
12 Kim chạy thận nhân tạo NIPRO BIOHOLE NEEDLE Nipro (Thailand) Corporation Limited Nipro Corporation Kim chạy thận nhân tạo Quy tắc 11, Phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại B
13 Phin lọc khí TP-SURE Nipro (Thailand) Corporation Limited Nipro Corporation Phin lọc khí, gắn với bộ dây máu chạy thận nhân tạo Quy tắc 11, Phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại B
14 Kim chạy thận có đầu bảo vệ an toàn NIPRO SAFETOUCH TULIP Nipro (Thailand) Corporation Limited Nipro Corporation Kim chạy thận có đầu bảo vệ an toàn Quy tắc 11, Phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại B
15 Dây truyền dịch với cổng tiêm không kim NIPRO INFUSION SET WITH SAFETOUCH PLUG Nipro (Thailand) Corporation Limited Nipro Corporation Dây truyền dịch với cổng tiêm không kim Quy tắc 7, Phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại B
16 Dây truyền dịch trẻ em NIPRO PEDIATRIC INFUSION SET/ IPN-600G-00 Nipro (Thailand) Corporation Limited Nipro Corporation Bộ dây truyền dịch trẻ em 60 giọt/ml, có vein khí tại bầu, không kim Quy tắc 7, Phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại B
17 Kim cánh bướm lấy máu có đầu bảo vệ an toàn NIPRO SAFETOUCH BLOOD COLLECTION SET with safety device Nipro (Thailand) Corporation Limited Nipro Corporation Kim cánh bướm lấy máu có đầu bảo vệ an toàn Quy tắc 7, Phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại B
18 Cổng tiêm không kim có dây nối NIPRO SAFETOUCH PLUG with extension tube Nipro (Thailand) Corporation Limited Nipro Corporation Cổng tiêm không kim với thiết kế là một hệ thống kín, đầu cổng có thể kết nối trực tiếp với bơm tiêm, không cần xuyên kim qua nút nắp đậy, với dây nối các cỡ Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại B
19 Kim tiêm dùng một lần NIPRO HYPODERMIC NEEDLE Nipro (Thailand) Corporation Limited Nipro Corporation Kim tiêm dùng một lần Quy tắc 6, Phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại B
20 Bơm tiêm insulin dùng một lần NIPRO DISPOSABLE SYRINGE WITH NEEDLE/ U-100 INSULIN: 1ml Nipro (Thailand) Corporation Limited Nipro Corporation Bơm tiêm insulin dùng một lần Quy tắc 6, Phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại B
21 Dây nối truyền dịch NIPRO EXTENSION TUBE Nipro (Thailand) Corporation Limited Nipro Corporation Dây nối truyền dịch dùng trong tiêm, truyền Quy tắc 7, Phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại B
22 Kim tiêm có đầu bảo vệ an toàn NIPRO SAFETOUCH NEEDLE Nipro (Thailand) Corporation Limited Nipro Corporation Kim tiêm có đầu bảo vệ an toàn Quy tắc 6, Phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại B