STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm điện cực trung tính dùng một lần Disposable Split Adult Return Electrodes (Grounding Pads)/ APYX-ESREC Bio Protech Inc. (Hàn Quốc) Apyx Medical Corporation (Mỹ) Tấm điện cực trung tính dùng một lần là một điện cực trung tính thải bỏ sau khi dùng, sử dụng một lần, làm đường trở về cho dòng điện tần số cao tới thiết bị ESU. Quy tắc 9, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C