STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu làm răng giả 4all 250g ; 4all 1000g Ivoclar ViVadent GmbH Ivoclar Vivadent AG Làm răng giả Qui tắc 8.1 TTBYT Loại B