STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị hỗ trợ chăm sóc và quản lý từ xa F1-F0 cách ly tại nhà Theo phụ lục Theo phụ lục CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM Cung cấp hệ thống phần mềm quản lý, thiết bị để đo đạc các thông số sức khỏe: nhịp thở, nhiệt độ, nồng độ oxy bão hòa trong máu của bệnh nhân, hỗ trợ cho hệ thống phân tầng điều trị Covid-19 theo dõi dõi tất cả các F được cách ly, điều trị tại nhà: Điểm danh vân tay; Khai báo triệu chứng; Khai báo các chỉ số đo; Xem lại lịch sử khai báo y tế của cá nhân; Gửi yêu cầu hỗ trợ đến cán bộ y tế (CBYT) trực tiếp chăm sóc, điều trị; Nhận hỗ trợ từ các CBYT trực tiếp chăm sóc, điều trị thông báo qua ứng dụng FhomeCare. Quy tắc 10, Phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C