STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Rọ lấy sỏi niệu quản dạng xoắn ốc 3500-0210; 3500-1200 Optimed Medizinische Instrumente GmbH Optimed Medizinische Instrumente GmbH Dùng để lấy sỏi trong hệ tiết niệu (niệu quản và bể thận) Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị chẩn đoán Invitro; Quy tắc 6 TTBYT Loại B