STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van hỗ trợ đường thở; Van PEEP; Van đệm Diverter Theo phụ lục Theo phụ lục Headstar Medical Product Co., Ltd. Dùng để hỗ trợ hô hấp cho bệnh nhân còn tự thở bằng áp lực dương Quy tắc 2, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A