Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY LỌC THẬN VIỆT NAM

---------------------------

Số 20022022/LOCTHANVN

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 09 tháng 04 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY LỌC THẬN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0101312051

Địa chỉ: Số 40, Thôn Pháp Vân, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG LOAN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024182001087   ngày cấp: 24/06/2019   nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính về Trật Tự Xã Hội

Điện thoại cố định: 0912 913 853   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Đàm Xuân Hải

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001082031165   ngày cấp: 10/05/2021   nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật viên

(2) Họ và tên: Trịnh Quyết Thắng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024084017756   ngày cấp: 26/04/2022   nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Trình độ chuyên môn: Đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Trang thiết bị thận nhân tạo
2Máy gia nhiệt cho hệ thống xử lý nước
3Hệ thống cấp dịch lọc đậm đặc trung tâm
4Máy chạy thận nhân tạo HD
5Máy chạy thận nhân tạo HD Online
6Máy siêu lọc liên tục
7Máy rửa quả lọc, hệ thống rửa quả lọc
8Hệ thống nước RO
9Qủa lọc (Màng lọc ) thận nhân tạo
10Dây máu lọc thân nhân tạo
11Kim chạy thận nhân tạo
12Bẫy khí (Phin lọc ) thận nhân tạo
13Dịch lọc thận nhân tạo
14Dịch sát trùng trong thận nhân tạo (dịch rửa quả lọc thận)
15Dịch rửa máy thận nhân tạo, axit chanh rửa máy thận nhân tạo
16Bơm tiêm
17Gạc thận nhân tạo, gạc y tế, bộ tiêm chích
18Quả lọc (Kit) cho máy siêu lọc
19Quả lọc cho máy thận nhân tạo
20Phụ tùng (linh kiện)máy thận nhân tạo, máy siêu lọc, hệ thống nước RO, hệ thống rửa qủa, MÁY HD ONLIN, HỆ THỐNG CẤP DỊCH TRUNG TÂM, máy gia nhiệt cho hệ thống xử lý nước,
21Kim lấy máu
22Cathether
23Bông y tế
24Dịch cho máy siêu lọc
25Túi thải cho máy siêu lọc
26Dây truyền máu
27Test thử nước RO
28Các thiết bị BCD khác

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)