Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH

---------------------------

Số 01/2019/DM

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 22 tháng 04 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH

Mã số thuế: 0312385700

Địa chỉ: 64/25 Dương Đức Hiền, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Hà Phương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 023754439   ngày cấp: 26/05/2014   nơi cấp: CA Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0962449642   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: NGUYỄN HỮU PHÚC

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024799159   ngày cấp: 12/05/2010   nơi cấp: TP. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

(2) Họ và tên: TRẦN XUÂN TẤN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024704593   ngày cấp: 08/06/2007   nơi cấp: Công an TP. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Y học

(3) Họ và tên: NGUYỄN TẤN THÀNH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 023704901   ngày cấp: 24/12/2013   nơi cấp: Công an TP. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm sinh hóa
2Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm miễn dịch
3Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm tế bào dòng chảy
4Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm nước tiểu
5Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm vi sinh
6Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm huyết học
7Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm phân tích nhóm máu
8Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm đo tốc độ máu lắng
9Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm phân tích thành phần huyết sắc tố (Hemoglobin)
10Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm G6PDH
11Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm xác định HbA1c
12Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm ELISA
13Hệ thống tự động hóa phòng xét nghiệm
14Trang thiết bị y tế dùng trong quá trình chuẩn bị mẫu cho xét nghiệm IVD
15Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm điện giải
16Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm khí máu
17Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm đông máu
18Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)