Hồ sơ đã công bố

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà nội , ngày 24 tháng 05 năm 2019

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI
Chứng chỉ hành nghề phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

Họ và tên: NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

Số CMND/Hộ chiếu/căn cước công dân: 038183000155   ngày cấp: 11/07/2014   nơi cấp: Hà Nội

Phạm vi thực hiện phân loại: Trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro ,Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro

Số chứng chỉ hành nghề phân loại đã được cấp (Nếu có):   ngày cấp: //

Số chứng nhận đã qua đào tạo phân loại TTBYT: 529   ngày cấp: 08/03/2019


Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề phân loại trang thiết bị y tế


Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin thông tin theo đơn đề nghị là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Thông báo cho Bộ Y tế khi có bất cứ thay đổi nào đối với hồ sơ công bố đủ điều kiện hành nghề phân loại trang thiết bị y tế.

Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề phân loại

trang thiết bị y tế

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)