Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG PHÚC ANH

---------------------------

Số 01/2019/VBCB/HPA

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 31 tháng 05 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG PHÚC ANH

Mã số thuế: 0301542870

Địa chỉ: 277 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh, Phường 04, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: TRẦN THỊ KIỀU

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 023322852   ngày cấp: 11/07/2014   nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0913763172   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Vương Quốc Huy

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 022446586   ngày cấp: 27/05/2003   nơi cấp: TPHCM

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

(2) Họ và tên: Nguyễn Huỳnh Lễ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 311719731   ngày cấp: 19/10/2012   nơi cấp: Tiền Giang

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

(3) Họ và tên: Nguyễn Minh Tiến

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 352301562   ngày cấp: 08/02/2011   nơi cấp: An Giang

Trình độ chuyên môn: Máy tính

(4) Họ và tên: Trần Hữu Hoàng Trung

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 205387018   ngày cấp: 03/11/2016   nơi cấp: Quảng Nam

Trình độ chuyên môn: Máy tính và công nghệ thông tin

(5) Họ và tên: Nguyễn Phi Bằng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 022757843   ngày cấp: 09/11/2013   nơi cấp: TPHCM

Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

(6) Họ và tên: Phan Hữu Thuận

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 311759912   ngày cấp: 21/01/2010   nơi cấp: Tiền Giang

Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật cơ khí

(7) Họ và tên: Trần Thị Kiều

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 023322852   ngày cấp: 20/10/2009   nơi cấp: TPHCM

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Máy chụp X-quang cao tần và phụ kiện (thường qui và kỹ thuật số)
2Máy chụp X-quang nhũ và phụ kiện (thường qui và kỹ thuật số)
3Máy chụp X-quang cao tần di động và phụ kiện
4Hệ thống X-quang kỹ thuật số CR và phụ kiện
5Hệ thống X-quang kỹ thuật số DR và phụ kiện
6Hệ thống X-quang kỹ thuật số DR nhũ ảnh và phụ kiện
7Máy chụp X-quang di động kỹ thuật số DR và phụ kiện
8Máy in phim y khoa khô và phụ kiện
9Tấm tạo ảnh (Imaging Plate) và Hộp đựng
10Phim X-quang y khoa và phụ kiện
11Hệ thống PACS/RIS ; Bệnh án điện tử (EMR) ; Hệ thống phần mềm quản lý y tế khác
12Hệ thống máy chụp cắt lớp (CT Scanner) và phụ kiện
13Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ (MRI) và phụ kiện
14Hệ thống máy nội soi và phụ kiện
15Hệ thống máy siêu âm và phụ kiện
16Hệ thống máy đo loãng xương và phụ kiện
17Các thiết bị y tế khác

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)