Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÔNG THÀNH TÍN

---------------------------

Số 001/VBCB-TT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bình Phước , ngày 13 tháng 06 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bình Phước

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÔNG THÀNH TÍN

Mã số thuế: 3800415721

Địa chỉ: Lô A2.6, Khu công nghiệp Chơn Thành, ấp 2, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Tên cơ sở sản xuất: Công ty TNHH MTV Bông Thành Tín

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Lô A2.6, KCN Chơn Thành, ấp 2, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 06513691159    Fax:

Email: phuonguyen.tpntr@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Quốc Phú

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 021770523   ngày cấp: 10/07/2009   nơi cấp: CA. Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 06513691159   Điện thoại di động: 0907174121

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN ẢNH QUỚI

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 021055596   ngày cấp: 20/11/2008   nơi cấp: CA. TPHCM

Trình độ chuyên môn: Đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 53  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Bông y tế1000000
2Bông y tế không hút nước100000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)