Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH MTV SAN TA VIỆT NAM

---------------------------

Số 01/TTBYT-SANTA

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 24 tháng 07 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH MTV SAN TA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312124321

Địa chỉ: Số 88 đường Phạm Thị Tánh, Phường 04, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Văn Truyền

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025451342   ngày cấp: 28/02/2015   nơi cấp: TP Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0982889789   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Nguyễn Văn Truyền

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025451342   ngày cấp: 28/02/2015   nơi cấp: TP Hồ Chi Minh

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: Đào Thị Mỹ Nhi

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 215314851   ngày cấp: 23/03/2018   nơi cấp: Bình Định

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Các Trang thiết bị y tế loại B,C,D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)