Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ T&T

---------------------------

Số 01-SYT/T&T

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 26 tháng 07 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ T&T

Mã số thuế: 0314926352

Địa chỉ: 36/8a TRUNG ĐÔNG 8, ẤP TRUNG ĐÔNG 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: bùi văn tấn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 079093000864   ngày cấp: 10/03/2016   nơi cấp: cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Điện thoại cố định: 0989020720   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: BÙI VĂN TẤN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 079093000864   ngày cấp: 10/03/2016   nơi cấp: CỤC CẢNH SÁT ĐKQL CƯ TRÚ VÀ DLQG VỀ DÂN CƯ

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

(2) Họ và tên: LÊ PHẠM HUYỀN THƯ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 285687685   ngày cấp: 01/07/2013   nơi cấp: CA TỈNH BÌNH PHƯỚC

Trình độ chuyên môn: Khác

(3) Họ và tên: BÙI THỊ DANH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024376768   ngày cấp: 15/06/2011   nơi cấp: CA TP HCM

Trình độ chuyên môn: Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài

(4) Họ và tên: NGUYỄN LƯƠNG MINH TRIẾT

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025489192   ngày cấp: 12/04/2011   nơi cấp: CA TP HCM

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO
2CÁC LOẠI MÁY MÓC THIẾT BỊ Y TẾ
3CÁC LOẠI SINH PHẨM, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM
4CÁC LOẠI VẬT TƯ NHA KHOA
5CÁC LOẠI BÀN VÀ GIUỒNG KHÁM BỆNH
6THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)