Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH MEDCONS

---------------------------

Số 75/2019/MEDCONS-CV

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà Nội , ngày 29 tháng 07 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH MEDCONS

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0108186705

Địa chỉ: Số 20 dãy B, Khu TT C17, ngõ 264/63, đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội

Điện thoại : 0902074801 Fax: 

Email: info@medcons.vn Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Đoàn Thị Ngân

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012470 774   ngày cấp: 11/12/2012   nơi cấp: CA Hà Nội

Điện thoại cố định: 0902074801   Điện thoại di động: 02466528672

3. Người thực hiện phân loại:

Họ và tên: Đoàn Ngọc Anh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: B7981084   ngày cấp: 23/05/2013   nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh

Số chứng chỉ hành nghề phân loại: 20000080/BYT-CCHNPL   ngày cấp: 29/06/2020

Phạm vi thực hiện phân loại: Trang thiết bị y tế chuẩn đoán Invitro và Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị y tế chuẩn đoán Invitro


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số