Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẨN THƯƠNG MẠI THỤY AN

---------------------------

Số TA/0117

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 17 tháng 01 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẨN THƯƠNG MẠI THỤY AN

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0304728672

Địa chỉ: 5-7 Hoàng Việt, Phường 04, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 0835050331 Fax:  0838119509

Email: samuel@hurraybio.com Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Liang Wen Chang

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 305665676   ngày cấp: 22/05/2012   nơi cấp: Đài Loan, Trung Quốc

Điện thoại cố định: 0938082378   Điện thoại di động:

3. Người thực hiện phân loại:

Họ và tên: Lê Thị Như Quỳnh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 301422196   ngày cấp: 17/06/2007   nơi cấp: CA Long An

Trình độ chuyên môn: Sinh học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 36 tháng.


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:

Văn bằng, chứng chỉ đã qua đào tạo của từng người thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế.
    Lê Thị Như Quỳnh
    Văn bằng.
    Chứng chỉ.


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số