Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ VNROYAL

---------------------------

Số 01/VBCB/VNROYAL-2019

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 26 tháng 08 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ VNROYAL

Mã số thuế: 0313286861

Địa chỉ: 666/46/35 Đường 3 tháng 2, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Lân

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 075067000035   ngày cấp: 06/06/2016   nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư

Điện thoại cố định: 0933888963   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: NGUYỄN NGỌC LÂN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 075067000035   ngày cấp: 06/06/2016   nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh Sát DKDL cư trú à DLQG cấp

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

(2) Họ và tên: NGUYỄN THỊ MỸ DUNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 311903636   ngày cấp: 03/08/2014   nơi cấp: Công An Tỉnh Tiền Giang

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ trung cấp

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1MULTIDEX
2ALGIDEX AG® HYDROGEL& PASTE SILVER ALGINATE WOUND DRESSING
3ALGIDEX AG® HYDROGEL GAUZE HIGH POWERED AUTOLYTIC DEBRIDEMENT
4POLYDERM™ HYDROPHILIC FOAM WOUND DRESSING
5POLYDERM™ PLUS HYDROPHILIC FOAM WOUND DRESSING
6DERMANET
7COVADERM INSLAND DRESSING

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)