Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VIỆT NAM

---------------------------

Số 2908/2019

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 29 tháng 08 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107860022

Địa chỉ: Số 354, Tổ 20 đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Đức Thắng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001082022977   ngày cấp: 16/06/2017   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Điện thoại cố định: 0906120069   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Lương Thanh Bình

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 038077001765   ngày cấp: 23/09/2016   nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư dân và DLQL về dân cư

Trình độ chuyên môn: Đại học

(2) Họ và tên: Nguyễn Đức Thắng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001082022977   ngày cấp: 16/06/2017   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Công nghệ thông tin

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Phần mềm lưu trữ và chẩn đoán hình ảnh y tế ( Minerva - PAC )

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)