Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH MEDICON

---------------------------

Số 0217MDC/VBCB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 20 tháng 01 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH MEDICON

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0101773581

Địa chỉ: Số 17, lô 12A. Khu đô thị Trung Yên, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 0437835824 Fax:  0437835823

Email: medicon.lienhe@gmail.com Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Đào Đình Khôi

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012414937   ngày cấp: 03/07/2010   nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Điện thoại cố định: 0437835824   Điện thoại di động:

3. Người thực hiện phân loại:

(1) Họ và tên: Vũ Hoàng Việt

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: B2998091   ngày cấp: 08/05/2009   nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 72 tháng.

(2) Họ và tên: Đào Đình Khôi

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: B2998090   ngày cấp: 08/05/2009   nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 144 tháng.


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:

Văn bằng, chứng chỉ đã qua đào tạo của từng người thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế.
    Vũ Hoàng Việt
    Văn bằng.
    Chứng chỉ.Đào Đình Khôi
    Văn bằng.
    Chứng chỉ.


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số