Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH MTV DỤNG CỤ Y TẾ

---------------------------

Số 106.CV.GWIC

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Long An , ngày 20 tháng 09 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Long An

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH MTV DỤNG CỤ Y TẾ

Mã số thuế: 1100101532

Địa chỉ: KM 1954, QUỐC LỘ 1A, Phường Tân Khánh, Tân An, Tỉnh Long An

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , Phường Tân Khánh, Tân An, Tỉnh Long An

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Lê Văn Hoàng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 020318197   ngày cấp: 07/09/2005   nơi cấp: công an TP Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0272.3829241   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Lê Văn Hoàng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 020318197   ngày cấp: 07/09/2005   nơi cấp: công an Tp. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: TỪ VĂN LỘ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 301509071   ngày cấp: 28/08/2009   nơi cấp: CÔNG AN TỈNH LONG AN

Trình độ chuyên môn: Vật lý kỹ thuật

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Bộ dây truyền dịch sử dụng một lần: Disposable Infusion set
2Bộ dây truyền cánh bướm sử dụng một lần: Disposable scalp vein set

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Long An nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)