Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP NGHỆ AN

---------------------------

Số 29

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Nghệ An , ngày 24 tháng 09 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Nghệ An

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900440536

Địa chỉ: Số 77, Đường Phan Bội Châu, Phường Quán Bàu, Vinh, Tỉnh Nghệ An

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Hồ Bắc

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 181999596   ngày cấp: 20/04/2008   nơi cấp: Công an Tỉnh Nghệ An

Điện thoại cố định: 0974947555   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Cao Thị Hoa

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 187499191   ngày cấp: 29/01/2013   nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Điều dưỡng viên

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Vỏ chai Oxy y tế
2Khí Oxy y tế dạng lỏng và khí
3Khí Ni tơ dạng lỏng và dạng khí
4Khí Cacbonic

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Nghệ An nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)