Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN IQ-LIFE

---------------------------

Số 06/IQ-LIFE/2019

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 25 tháng 09 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN IQ-LIFE

Mã số thuế: 0314953878

Địa chỉ: R1-10-06, Phòng 06, Tầng 10, Tháp R1, Tòa Nhà The EverRich 1, Số 968 Đường Ba Tháng Hai, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Bùi Minh Thành

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025164039   ngày cấp: 16/07/2009   nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0949122020   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Lê Minh Đức

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 023544832   ngày cấp: 10/07/2014   nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Tất cả các trang thiết bị y tế là vật tư tiêu hao
2Tất cả các trang thiết bị y tế không xâm nhập sử dụng để truyền hoặc bảo quản
3Tất cả các trang thiết bị y tế không xâm nhập có chức năng chuyển đổi hóa - sinh
4Tất cả các trang thiết bị y tế xâm nhập vào cơ thể người thông qua lỗ của cơ thể không qua phẫu thuật
5Tất cả các trang thiết bị y tế xâm nhập vào cơ thể người thông qua phẫu thuật
6Tất cả các trang thiết bị y tế điều trị chủ động
7Tất cả các trang thiết bị y tế chủ động dùng để chẩn đoán
8Tất cả các trang thiết bị y tế chủ động có chức năng cung cấp, loại bỏ thuốc, dịch cơ thể và các chất khác vào cơ thể hoặc đưa từ cơ thể ra ngoài
9Tất cả các trang thiết bị y tế kết hợp dược chất
10Tất cả các trang thiết bị y tế có nguồn gốc từ động vật, vi khuẩn
11Tất cả các trang thiết bị y tế khử khuẩn, tiệt khuẩn
12Tất cả các trang thiết bị y tế dùng để tránh thai hay phòng chống các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục
13Tất cả các trang thiết bị y tế IVDs

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)