Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH MTV TM MINH VY

---------------------------

Số 01/CBMBTTB/MV-2019

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 27 tháng 09 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH MTV TM MINH VY

Mã số thuế: 0315894992

Địa chỉ: Số 10, Đường số 18, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Văn Chương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: C2230233   ngày cấp: 12/10/2016   nơi cấp: Cục Quản lý XNC

Điện thoại cố định: 0908003239   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Khê

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025245953   ngày cấp: 05/06/2010   nơi cấp: CA TP.HCM

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Trang thiết bị y tế chẩn đoán invitro
2Trang thiết bị y tế không phải trang thiết bị y tế chẩn đoán invitro
3Máy phân tích sinh hóa và phụ kiện
4Hóa chất, chất chuẩn, dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa
5Máy phân tích điện giải, khí máu và phụ kiện
6Hóa chất, chất chuẩn, dung dịch rửa dùng cho máy phân tích điện giải, khí máu
7Máy phân tích huyết học và phụ kiện
8Hóa chất, chất chuẩn, dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học
9Máy đo đông máu và phụ kiện
10Hóa chất, chất chuẩn, dung dịch rửa dùng cho máy đo đông máu
11Máy đo tốc độ máu lắng
12Hóa chất, chất chuẩn, dung dịch rửa dùng cho máy đo tốc độ máu lắng
13Hệ thống xét nghiệm Elisa và phụ kiện
14Hóa chất, chất chuẩn, dung dịch rửa dùng cho hệ thống xét nghiệm Elisa
15Máy phân tích miễn dịch và phụ kiện
16Hóa chất, chất chuẩn, dung dịch rửa dùng cho máy phân tích miễn dịch
17Máy phân tích nước tiểu và phụ kiện
18Que thử, chất chuẩn dùng cho máy phân tích nước tiểu
19Máy xét nghiệm HbA1c và phụ kiện
20Hóa chất, chất chuẩn, dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm HbA1c
21Dung cụ, vật tư y tế tiêu hao

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)