Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

---------------------------

Số 180/2019/VBCB-DLVN

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Phú Thọ , ngày 26 tháng 11 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Phú Thọ

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105196582

Địa chỉ: Khu 8 Xã Phù Ninh, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ, Xã Phù Ninh, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Vũ Thành Trung

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 013030181   ngày cấp: 05/01/2008   nơi cấp: Hà nội

Điện thoại cố định: 0915358358   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Dương Thị Ngọc

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 131318313   ngày cấp: 13/08/2019   nơi cấp: CA tỉnh Phú Thọ

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: Bùi Quốc Hùng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 011652527   ngày cấp: 26/11/2002   nơi cấp: CA Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Công nghệ thông tin

(3) Họ và tên: Đoàn Ngọc Huy

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 063247363   ngày cấp: 04/11/2015   nơi cấp: CA Lào Cai

Trình độ chuyên môn: Y sỹ

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Bộ dây truyền dịch
2Kim truyền tĩnh mạch
3Bơm tiêm isulin
4Bơm cho ăn

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Phú Thọ nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)