Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH SÁNG CHÂU Á

---------------------------

Số 029/19-ASCA

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 29 tháng 11 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH SÁNG CHÂU Á

Mã số thuế: 0304933135

Địa chỉ: 338 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Phạm Hồng Việt

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024799345   ngày cấp: 13/10/2009   nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0903628775   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: HUỲNH TẤN QUANG NGUYÊN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 250906726   ngày cấp: 10/01/2013   nơi cấp: LÂM ĐỒNG

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Trang thiết bị y tế loại B, C, D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)