Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

---------------------------

Số 0119/TBYT-TC

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 27 tháng 12 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0304702378

Địa chỉ: Lầu 19, Khu A, Tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Văn Đinh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 331372911   ngày cấp: 24/09/2012   nơi cấp: Vĩnh Long

Điện thoại cố định: 02837589215   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: NGUYỄN VĂN ĐINH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 331372911   ngày cấp: 24/09/2012   nơi cấp: C.A VĨNH LONG

Trình độ chuyên môn: Sinh học ứng dụng

(2) Họ và tên: NGUYỄN ANH DŨNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 079089004836   ngày cấp: 17/02/2017   nơi cấp: cục cảnh sát

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

(3) Họ và tên: NGUYỄN MINH VƯƠNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024660354   ngày cấp: 16/06/2015   nơi cấp: CA.TP HCM

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

(4) Họ và tên: TRẦN THÙY DIỄM HƯƠNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 250926191   ngày cấp: 07/08/2009   nơi cấp: C.A LÂM ĐỒNG

Trình độ chuyên môn: Sinh học ứng dụng

(5) Họ và tên: NGUYỄN HỒ NGỌC BÍCH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025304008   ngày cấp: 20/04/2010   nơi cấp: CA.TP HCM

Trình độ chuyên môn: Sinh học ứng dụng

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1MÔI TRƯỜNG VI SINH SINH MÀU CHROMagar
2MÔI TRƯỜNG VI SINH TRUYỀN THỐNG
3THIẾT BỊ THỰC HIỆN PHẢN ỨNG REALTIME PCR
4HÓA CHẤT VÀ KIT SINH HỌC PHÂN TỬ
5KIT TEST NHANH CÁC LOẠI
6VẬT TƯ TIÊU HAO

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)