Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà nội , ngày 03 tháng 01 năm 2020

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Xác nhận nội dung quảng cáo
Kính gửi: Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế - Bộ Y Tế

1. Đơn đề nghị:

1.1 Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)

1.2 Địa chỉ trụ sở: Tầng 12, Tòa nhà Vietcombank, Số 5 Công Trường Mê Linh, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 02839148100

Fax: 02838214814

STTTên trang thiết bị y tếGiấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế
1Máy thăm dò điện sinh lý tim điều trị rối loạn nhịp12718NK/BYT-TB-CT
2Hệ thống cắt đốt điện sinh lý tim13257NK/BYT-TB-CT
3Catheter tim cho chẩn đoán11964NK/BYT-TB-CT
4Catheter điện sinh lý tim cho chẩn đoán12230NK/BYT-TB-CT

Phương tiện quảng cáo: Quảng cáo trên báo nói, báo hình

Ghi chú: Phương tiện quảng cáo: sách, báo, tạp chí, tờ rơi, tài liệu chuyên khoa, báo nói, báo hình, báo điện tử, trang thông tin điện tử, màn hình chuyên quảng cáo, quảng cáo trên website, mạng xã hội, quảng cáo trên bảng, biển, panô, kệ giá kê hàng, chạy chữ dưới chân các chương trình truyền hình, trên các vật dụng khác, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động cho công chúng và cán bộ y tế.

Hồ sơ kèm theo gồm:

 • Văn bản đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 09/2015/TT-BYT
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thư­ơng nhân n­ước ngoài
 • Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế hoặc giấy chứng nhận đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế
 • Nội dung đề nghị xác nhận quảng cáo trên báo nói, báo hình
 • Giấy tờ khác có liên quan

 • Tôi xin cam đoan các thông tin và hồ sơ nêu trên là đúng sự thật và cam kết thực hiện quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế theo đúng nội dung khi đã được xác nhận.

  Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo./.

  Người đại diện hợp pháp của cơ sở

  Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)