Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH DƯỢC ĐỒNG TÂM

---------------------------

Số 01-2020/VB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Quảng Trị , ngày 04 tháng 02 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Quảng Trị

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH DƯỢC ĐỒNG TÂM

Mã số thuế: 3200630276

Địa chỉ: 26 Hải Thượng Lãn Ông - Phường 5- Thành phố Đông Hà- Tỉnh Quảng Trị, Phường 5, Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Văn phòng giao dịch(nếu có): 26 Hải Thượng Lãn Ông , Phường 5, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị - , Phường Đông Lương, Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Hoàng Trọng Dũng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 197002634   ngày cấp: 23/09/2014   nơi cấp: Công an Quảng Trị

Điện thoại cố định: 0943746909   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Hoàng Hải Nam

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 197014369   ngày cấp: 19/11/2009   nơi cấp: Công an Quảng trị

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: Hoàng Thị Ngọc Huyền

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 197379436   ngày cấp: 15/08/2013   nơi cấp: Công an Quảng trị

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

(3) Họ và tên: Võ Thành Sơn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 197287487   ngày cấp: 11/04/2017   nơi cấp: Công an Quảng trị

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Các trang thiết bị y tế B,C,D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Quảng Trị nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)