Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC PHÚ TÍN

---------------------------

Số 01/2020

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 14 tháng 02 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC PHÚ TÍN

Mã số thuế: 0108955277

Địa chỉ: Thôn Vân La, Xã Hồng Vân, Huyện Thường Tín, Tp. Hà Nội., Xã Hồng Vân, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC PHÚ TÍN

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thôn Vân La, Xã Hồng Vân, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02433764427    Fax:

Email: phutinpharma802@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: ĐINH MINH MẪN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001075003201   ngày cấp: 03/12/2014   nơi cấp: Cục cảnh sát DDKQL cư trú và DLQG về dân cư

Điện thoại cố định: 0988350912   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: ĐINH MINH MẪN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001075003201   ngày cấp: 03/12/2014   nơi cấp: Cục cảnh sát

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 60  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Dung dịch nước xịt mũi50
2Dung dịch nước xúc miệng100
3Dung dịch nước muối sinh lý dùng vệ sinh họng và tai50
4Dung dịch vệ sinh phụ nữ và nam giới60

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)