Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT KHẮC ĐẠT

---------------------------

Số 01/VBCB/2020

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Đồng Nai , ngày 13 tháng 03 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Đồng Nai

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT KHẮC ĐẠT

Mã số thuế: 3603601912

Địa chỉ: D371A, KP 4, Phường Long Bình, Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Tên cơ sở sản xuất:

Địa chỉ cơ sở sản xuất: D371A, KP 4, Phường Long Bình, Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0988662873    Fax:

Email: khacdat.co@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HUỆ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 272582099   ngày cấp: 12/11/2012   nơi cấp: C.A Đồng Nai

Điện thoại cố định: 0988662873   Điện thoại di động: 0988662873

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế (Mito/Mito Max), đơn vị tính (hộp)10000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

  Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn.
   Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


    Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

    1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

    2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

    3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

    Người đại diện hợp pháp của cơ sở

    Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)