Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BIOSYS

---------------------------

Số 01/CV

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Nam Định , ngày 23 tháng 03 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Nam Định

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BIOSYS

Mã số thuế: 0601165493

Địa chỉ: Số 1/17/213 Mạc Thị Bưởi - Phường Quang Trung - Thành phố Nam Định - Nam Định, Phường Quang Trung, Nam Định, Tỉnh Nam Định

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Đào Thị Bình

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 162124811   ngày cấp: 13/03/2014   nơi cấp: Công an tỉnh Nam Định

Điện thoại cố định: 0973071366   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Trần Bích Liên

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 161453571   ngày cấp: 07/11/2006   nơi cấp: Công an tỉnh Nam Định

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Máy thiết bị, vật tư phục vụ ngành y tế

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Nam Định nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)