Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM Y TẾ MỸ ĐỨC

---------------------------

Số 06/YTMĐ

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Thanh Hóa , ngày 27 tháng 03 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Thanh Hóa

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM Y TẾ MỸ ĐỨC

Mã số thuế: 2802655597

Địa chỉ: Lô 09 Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Phường Đông Thọ, Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Tên cơ sở sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm y tế Mỹ Đức

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Lô 09 Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Phường Đông Thọ, Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373215999    Fax:

Email: dinh.bxd.hd@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Trịnh Hữu Dinh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 172960520   ngày cấp: 23/04/2012   nơi cấp: Ca Thanh Hóa

Điện thoại cố định: 0919108858   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Hoàng Sỹ Hoàn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 172960850   ngày cấp: 27/12/2011   nơi cấp: Công an Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 48  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế 4 lớp2000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)