Hồ sơ đã công bố

TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CÔNG TY CỔ PHẦN

---------------------------

Số 01/2020/CBSX-MAY-10

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 04 tháng 04 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở công bố: TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CÔNG TY CỔ PHẦN

Mã số thuế: 0100101308

Địa chỉ: Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội;, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Tên cơ sở sản xuất: TỔNG CÔNG TY MAY 10- CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02438276923    Fax:

Email: congtymay102020@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: THÂN ĐỨC VIỆT

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 027074000041   ngày cấp: 06/09/2014   nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Điện thoại cố định: 02438276923   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN THIỆN NAM

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001068000917   ngày cấp: 04/06/2014   nơi cấp: Công an Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 317  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang ty tế thông thường58000000
2Bảo hộ phòng dịch15500000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)