Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN RECOIN

---------------------------

Số 01/CB-RC

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bắc Ninh , ngày 12 tháng 04 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bắc Ninh

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN RECOIN

Mã số thuế: 0105439186

Địa chỉ: Lô V14, KCN Thuận Thành 3, Xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Tên cơ sở sản xuất: Công ty Cổ phần Recoin

Địa chỉ cơ sở sản xuất: xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02436342907    Fax:

Email: recoincongbo@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Trịnh Sơn Tùng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 125210671   ngày cấp: 06/01/2011   nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại cố định: 02436342907   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Khuyến

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 125123139   ngày cấp: 15/05/2012   nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn:

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 27  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Gạc hút y tế100000
2Băng cuộn y tế200000
3Gạc gói y tế5000
4Khẩu trang y tế200000
5Băng dính lụa y tế3000
6Quần áo phẫu thuật, quần áo phòng dịch1000000
7Ga trải giường500000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)