Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CP SX XNK TBYT VÀ KHẨU TRANG HD MASK

---------------------------

Số 01/2020/CBSX-HDMASK

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 04 tháng 05 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CP SX XNK TBYT VÀ KHẨU TRANG HD MASK

Mã số thuế: 0316242005

Địa chỉ: 24/18 Đường TX 52, KP4, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CP SX XNK TBYT VÀ KHẨU TRANG HD MASK

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 24/18 Đường TX 52, KP4, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0978117656    Fax:

Email: ctyhdmask2020@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: ĐẶNG NHƯ TRINH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 215157061   ngày cấp: 03/02/2017   nơi cấp: Công an Tỉnh Bình Định

Điện thoại cố định: 0978117656   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Đặng Thị Hằng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 211897666   ngày cấp: 16/06/2018   nơi cấp: Công an Tỉnh Bình Định

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 28  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế25000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)